Nikon-logo

Nikon Imaging | Sverige | Europa

VILLKOR

Nikon Student Discount Program


 1. Detta erbjudande är tillgängligt vid köp av de produkter som anges i detta program, som har gjorts hos någon av de angivna återförsäljarna och av elever inskrivna vid någon av de angivna utbildningarna.
 2. Kampanjen gäller endast för nya produkter som har levererats och distribuerats av Nikon Sweden filial till Nikon UK Ltd (nedan kallat Nikon) inom Sverige. Klicka här för att se en lista över auktoriserade Nikonåterförsäljare som omfattas av denna kampanj. Denna kampanj gäller enbart för nya produkter, och således inte för begagnade, renoverade/reparerade eller förfalskade lager (inklusive parallellhandlade lager utanför EU/EFTA). Sortimentet kan variera mellan butikerna.
 3. Erbjudandet gäller för köp gjorda mellan den 30 augusti 2017 och den 30 juni 2020. Den angivna rabatten skall dras av i butiken vid köptillfället. Ansvaret för att kräva att rabatten erhålls åligger den som önskar ta del av erbjudandet. Efterregistrering av inköp för erhållande av rabatt i efterskott är inte möjlig.
 4. Produkterna som omfattas av detta erbjudande säljs i mån av tillgång så längre lagret räcker och i enlighet med sedvanliga villkor för konsumentköp. En återförsäljares undlåtenhet att uppfylla beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden vilar inte på Nikons ansvar.
 5. För att kunna ta del av detta erbjudande ska du först registrera dig och erhålla ett bevis från Nikon att du har tillgång till kampanjen. Beviset ska du uppvisa tillsammans med en giltig legitimation vid köptillfället för att få tillgång till erbjudandet. Följande uppgifter krävs för att genomföra registeringen:
  1. För- och Efternamn
  2. E-mail adress
  3. Telefonnummer
  4. Uppgift om vilken av de utbildningar, som omfattas av denna kampanj, som du deltar i.
  5. Medgivande att Nikon behandlar inhämtade personuppgifter samt att Nikon har rätt att kommunicera med dig för att informera om produkter, tjänster och annat som Nikon erbjuder marknaden.
 6. Erbjudandet är personligt för den registrerade personen och är begränsat till maximalt ett (1) exemplar av varje produkt som omfattas av kampanjen. För det fall Nikon uppdagar att detta erbjudande missbrukats eller överutnyttjats, t ex genom att en person köpt fler än ett (1) exemplar av de ingående produkterna, förbehåller sig Nikon rätten att återkräva den utgivna rabatten och utesluta personen i fråga från detta erbjudande.
 7. De flesta frågor kan besvaras genom ett besök på vår hemsida för kampanjen. Övriga frågor hänvisas till Nikons kundtjänst på 08-594 109 00.
 8. Nikon förbehåller sig rätten att verifiera varje ansökan. Om ansökningar inte uppfyller villkoren eller om deltagare missbrukar kampanjen på något sätt kommer ansökningar att avvisas. Nikons beslut när det gäller detta erbjudande är slutgiltigt och kan inte överklagas.
 9. Nikon får lämna ut dina uppgifter till en tredje part för hantering och genomförande, dock endast för detta erbjudande.
 10. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning och med omedelbar verkan ändra villkoren för denna kampanj. Någon ersättning med anledning av sådan Nikons förändring av villkoren för denna kampanj utgår inte i något fall.